Setermoen sportsskytterklubb
 
 

Setermoen Sportsskytterklubb er en sportsskytterklubb som er tilsluttet DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge). Klubben er en ren dynamisk klubb der det skytes følgende grener: Dynamisk pistol/revolver, Dynamisk rifle og Steel Challenge. SSK ble stiftet Mai 2014, og medlemstallet steg raskt opp mot 40 skyttere. Klubben låner bane av Forsvaret på Setermoen og har treningstider (stort sett hver) tirsdag, torsdag og lørdag.


Dynamisk sportsskyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.

Før en skytter kan delta på stevner i dynamisk skyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som Politiet krever for erverv av håndvåpen.

Sikkerhet har alltid vært 1. prioritet, og en kombinasjon av god opplæring/trening av skyteledere og skyttere, samt et godt internasjonalt regelverk, har medført at sporten har blitt praktisert uten uhell i over 30 år.


I dynamisk skyting er det ingen standard øvelser eller fast plassering av blinkene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og kjedelig. Utformingen av de enkelte øvelsene stimulerer skytternes oppfinnsomhet og medfører variasjon i hvordan den enkelte skytter gjennomfører øvelsen.

Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelsene skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon). Dette gir en variasjon som gir entusiastiske skyttere.


Dynamisk skyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid. Skytternes prestasjon i en øvelse beregnes vanligvis ut i fra antall poeng (d.v.s. treff på blinkene minus eventuelle straffepoeng) delt på tiden som skytteren benyttet på øvelsen.


SSK tilbyr sikkerhetskurs og våpenopplæring. Ta kontakt eller følg med på aktivitetslista.